Meneer P.V. is geboren op 4 juni 1922 en in zijn woonst in Antwerpen gevonden op 3 juni 2014. Meneer P.V. was vermoedelijk al meer dan een jaar overleden. Zijn asuitstrooiing vond plaats op donderdag 12 juni 2014 op begraafplaats Schoonselhof. Dichter van dienst was Max Temmerman.

Amerika

Ik hoop maar dat u in bed lag toen de dood u overkwam.
Een kussen opgeklopt in uw rug, naast u een boek
of de krant. Misschien keek u uit het raam, bewonderde u
de blijde intrede van de lente langs de Leien?

Ik hoop maar dat u niet op de trap, de leuning kwijt,
een hand klauwend in de lucht. Dat u niet op weg
naar uw kelder of over de drempel naar uw tuin,
waar een kat had laten horen dat ze honger had.

Mensen die niet veel mensen meer kennen, hebben
ruimte zat. Hun uren vullen zich niet meer als vanzelf,
geen stemmen kleuren hun kamers. Ik heb het huis
gezien waar u woonde, het kan niet anders

of u hebt in uw laatste jaren leegte uitgediept.
Zoals een patriciër zijn vermogen tot in de nok
van zijn woning opstapelde, zo hebt u een verzameling
aangelegd van balen vergeelde lucht.

Genadeloos laat vonden wij u maar de bestemming
van uw laatste reis hebt u zelf mogen kiezen.
Ik hoop maar dat u nu al meer dan een jaar
verblijft u in uw hoogst eigen Amerika.