Meneer V.M. is geboren op 22 april 1933 te Muizen en in zijn woonst te Antwerpen overleden op 6 oktober 2015 — het ging om een verdacht overlijden. Zijn asuitstrooiing vond plaats op maandag 19 oktober 2015 op begraafplaats Schoonselhof. Er werden geen familie of vrienden van meneer V.M. gevonden, hij stond bekend als een eenzaat. Dichter van dienst was Yella Arnouts.

VALLEN

Misschien heeft leven zich aan u bekend als velen.
Misschien heeft u de dood bedacht als huisgenoot,

als een tiran, een kraan die lekt waaraan men hecht.
Maar dat u winterde en niemand heeft u toegedekt.

Vanuit mijn zuiden reed ik naar uw noorden.
Uw dood verwees mij door naar een vergeten straat.

Een baby huilde zich in slaap maar dat leek verderop.
In alle hoeken van uw hal waren slechts de duiven thuis.

Ze klepperden toen een man naar buiten kwam.
Even maar vlogen ze op. De zon brak en ik vertrok.

Vanuit mijn zuiden zocht ik naar wat woorden.
Uw dood verwees me door naar een verweesde staat.

Dat u dus, eindelijk, in goede aarde moge vallen,
zoals een stille regen en door zacht licht gekust.