De Eenzame Uitvaart van Mevrouw R.D. in Antwerpen

Donderdag 6 juni 2024
Antwerpen, 't Schoonselhof
Dichter van dienst: Bart Stouten
Auteur verslag: Yella Arnouts

Mevrouw R.D. was geboren op 23 januari 1947 in Farnworth (U.K.). Zij is in haar zevenenzeventigste jaar overleden, op 8 mei 2024, in GZA Sint-Vincentius in Antwerpen. Haar uitvaart vond plaats op donderdag 6 juni 2024 in Antwerpen, op’t Schoonselhof, om 10:30.

Wanneer ik me enkele dagen voor de uitvaart meld in het wzc Lozanahof waar mevrouw R.D. verbleef, leidt een verpleegkundige me naar de administratieve dienst. Daar verneem ik dat een stagiaire notities had gemaakt over het leven van onder meer mevrouw R.D.. De secretaresse die toegang heeft tot deze ‘levensverhalen’ verzekert me dat ze het een en ander per mail zal doorsturen. Diezelfde dag nog vind ik inderdaad een mooie samenvatting in mijn mailbox.

Het blijkt gangbaar in het wzc dat aan de hand van een boekje 'Mijn thuis' een gesprek plaatsheeft met nieuwkomers, waarvan notities worden gemaakt. Zo heeft een stagiaire op 7 november 2020 het volgende genoteerd tijdens het gesprek met R.D.: mevrouws vader was een Engelsman. Zij was niet gelovig. Ze had een tijdje in een ander wzc gewoond waar ook een neef van haar verbleef, weliswaar op een andere afdeling. Ze moeten een goed contact hebben gehad.

Contacten leggen was niet moeilijk voor mevrouw R.D., verneem ik verder. Ze beschikte ook over een kalme persoonlijkheid. Mevrouw kon spontaan zijn, ook bedachtzaam, en af en toe wat snel bezorgd. Ze beschreef zichzelf als muzikaal, ze kon zowel de piano, de gitaar, de trompet, als de panfluit bespelen. Bovendien was ze sportief aangelegd. Mevrouw ging ook heel graag naar buiten. Wandelen met de hond Pukkie, of naar de markt gaan, daar kon ze toen ze nog goed te been was, erg van genieten. Mensen die belangrijk voor haar waren, waren bij opname in het wzc al overleden.

R.D. was in veel geïnteresseerd: komediefilms, natuurfilms, musicals, klassieke muziek. Ze reisde graag, had veel gesport, ballet gedanst. Ook lezen en koken deed ze graag. Wat betreft eten was ze, naar eigen zeggen, zeer kieskeurig. Tegelijk stond ze open voor nieuwe smaken en gerechten. Ze at het liefst in gezelschap. Ze had de studente een levensles toevertrouwd, en ik citeer: Een lichaam is een tempel die je moet verzorgen om lang mee te gaan.

Op de dag van de uitvaart, donderdag 6 juni, om 10:30 dragen we de as van mevrouw R.D. over aan de natuurelementen op strooiweide De blauwe regen. Bart leest zijn gedicht voor:

voor R.D.

Adem, R., tril als een tremolo
met de bloemen onder de draslandnevel,
onder de dovende sterflitsen van Lozana.
Een afwezige schepper dropte verzen
in zijn melkweg – het is de stroom
van een begrafenis, waarop je vaart

door mijn Nederlands. Je leefde
aan beide zijden van de golven.
Ik zal luid genoeg praten, als een dier
dat naar je terugkeert. Always look
at the bright side, R.. Een border collie
blaft in het Albertpark. Hoor hem keffen en brullen,

zijn stem galmt over het Kanaal,
wild en vrij. Zijn ogen glimmen als kolen,
kometen vol vuur en kracht. Hier beneden
ben ik een hellehond, je trouwe metgezel
zal ik voor je worden in dit onderwereldgedicht.
Geen woorden of zinnen gaan komen,

maar pogingen om snel te vergeten
wat weggerukt werd in je donkere uren.
Sintels van herinnering, in smeulende liefde.
Op de weg van Farnworth naar Antwerpen,
op een bemorste kaart van je leven
– reliëf van dagen die hobbelen

onder de graven van je beminden –
zal ik vinden, zodra Pukkie is uitgekwispeld,
de kille ochtendverwoesting na je droomreis
die het paradijs vergat te vinden. Eden, you know.
Een reis langs zijwegen van een vreemde taal
die je verliet, zoals mijn pen dit naakte beeld

over de voettocht uit je diepste alleen-zijn,
dodendans van schimmige woorden,
dolle musicals waarmee ik je omarm
want hier land je nu eens als een pluimpje,
dan weer veer je recht als een orgelpunt
en spurt me tegemoet: gillende piano,

huilende gitaar, triomfantelijke trompet
en bedachtzame panfluit, altijd onderweg
naar de medemens die in je kalme ik
het decrescendo naar een filosofisch zwijgen las.
Hoe je de partituur van een verscheurde eeuw
liet balanceren tussen schreeuw en stilte,

Vera Lynn, remember, een kille komedie in de oorwurm
van toegedekt ongeluk, we gaan je niet vergeten.
Er drijft een solsleutel op het water van je zorgen, R.,
rimpelloos in de na-oorlogse call-response van deze
jazzy klank over je verlangen naar een vroeg
zomermoeras met regenboogdauw.

God is een roerdomp, wist je dat?
Hij camoufleert zich terwijl ik je wangen ontdek
voor een zoen. Hij laat zijn tijd van ongeloof stilstaan,
lang genoeg opdat ik vanmorgen
alleen kan zijn met jou in de REM-slaap
over een vermist meisje uit Farnworth,

knus, tot in haar kleine verrijzenis
tussen het riet waar zeldzame vogels schuilen,
fata morgana van dorstige rouwenden,
gebleven belofte van natuurlijke aroma’s
in de kieskeurige keuken van een hart
waar onze liefde voor jou is blijven branden.

Na de laatste woorden gaat de zachte, haast fluisterende stem van Bart in enkele minuten van stilte over. Waarna de voorganger een teken geeft om samen een buiging te maken, als afscheid van deze stijlvolle, en naar ik vermoed, ook lieftallige dame.

Reacties

Andere uitvaarten van deze dichter

 • De Eenzame Uitvaart van Meneer G.V.O. in Antwerpen
  Meneer G.V.O. is op 24 oktober 1943 geboren in Borgerhout en in het Z.N.A. Sint-Erasmus in Antwerpen overleden op 15 maart 2023. Zijn uitvaart vond plaats op donderdag 30 maart om 10:30 u op begraafplaats Schoonselhof. Dichter van dienst was Bart Stouten.
 • De Eenzame Uitvaart van Mevrouw R.E. in Antwerpen
  Mevrouw R.E. is geboren op 23 september 1952 in Brecht en overleden op 27 december 2022 in UZAntwerpen. Haar uitvaart vond plaats op dinsdag 31 januari 2023 om 13:30 op begraafplaats Schoonselhof. Dichter van dienst: Bart Stouten
 • De Eenzame Uitvaart van Meneer J.A. in Antwerpen
  Meneer J.A. is geboren op 9 augustus 1936 te Merksem en in het Stuivenbergziekenhuis te Antwerpen overleden op 16 november 2015. Zijn asuitstrooiing vond plaats op maandag 23 november 2015 op begraafplaats Schoonselhof. Er werden geen familie of vrienden van meneer J.A. gevonden. Hij woonde in de Statiestraat in Berchem. Dichter van dienst was Bart Stouten.
 • De Eenzame Uitvaart van Meneer J.M. in Antwerpen
  Meneer J.M. is geboren op 28 juli 1944 te Danzig in Polen en op straat in Antwerpen overleden. Zijn asuitstrooiing vond plaats op woensdag 29 oktober 2014 op begraafplaats Schoonselhof. Dichter van dienst was Bart Stouten.
Contact

VONK & Zonen

Krugerstraat 232 - 2660 Hoboken

email hidden; JavaScript is required

Op de hoogte blijven van nieuwe verslagen en gedichten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ondersteund door:
made by