De Eenzame Uitvaart van Mevrouw V.V.O. in Antwerpen

Donderdag 14 december 2023
Antwerpen, Schoonselhof
Dichter van dienst: Stijn Vranken
Auteur verslag: Yella Arnouts

Mevrouw V.V.O. werd geboren op 5 februari 1944 in Schoten. Zij overleed op 22 november 2023 in het woonzorgcentrum Vinck Heymans in Antwerpen. De asuitstrooiing vond plaats op begraafplaats ’t Schoonselhof in Antwerpen op 14 december 2023 om 12:00.

Woensdag is omadag. Omdat het wzc waar mevrouw V.O. gestorven is, zich vlak achter ‘mijn hoek’ bevindt, stap ik erop af, onaangekondigd, en tezamen met mijn tweejarige kleinzoon die in de buggy zit. De voordeur staat open. In de gang kijk ik uit naar iemand met wie ik over mevrouw V.O. zou kunnen praten. Een bewoner, ook op wandel in de gang, buigt zich meteen en met veel kinderlijk gefrazel over mijn kleinzoon, maar kent de overledene helaas niet. De werkvrouw die opduikt vanuit de lift kan me ook niet helpen. Mijn kleinzoon laat zich alle extra aandacht welgevallen en verwondert zich over twinkelende lichtjes in kerstbomen en kerstmanpoppetjes die her en der zijn opgehangen. Uiteindelijk ontmoet ik een technisch medewerker die me vertelt dat de zorgkundigen in vergadering zijn. Hij zou de dame die me kan helpen op de hoogte brengen van mijn bezoek. En zo gebeurt. Een dag of drie later krijg ik telefoon van een medewerker van het wzc die met veel warmte over mevrouw V.O. kan vertellen.

Mevrouw V.O. is in het wzc komen wonen toen bleek dat de serviceflat niet meer doenbaar was. Zo vaak strooit dementie roet in het eten, zegt de dame aan de telefoon. Op het einde van haar leven was ze bovendien aan een rolstoel gekluisterd. Wat vooral zeer jammer was aangezien ze zo graag danste.

Als jonge vrouw is ze met een Fransman getrouwd geweest, met wie ze een dochter had. Samen hebben ze een tijd in Frankrijk gewoond. Na de echtscheiding is mevrouw V.O. alleen naar België teruggekomen. Van de dochter is in het Belgisch rijksregister geen spoor terug te vinden. Over de dochter vertelde mevrouw V.O. trouwens niet veel. Het liefst en het vaakst sprak ze over haar moeder. Ze moeten een hechte, innige band gehad hebben. Haar moeder had een café waar veel plezier gemaakt werd, waar vaak gedanst, gezongen en gelachen werd. Toen mevrouw V.O. nog maar een ‘teenager’ was, hielp ze al mee in het café.

Hoe dan ook. Muziek is altijd belangrijk geweest in haar leven. Zo bleek ze een grote fan van Elvis Presley. Toen ze nog goed kon stappen en telkens wanneer er op een partijtje in het wzc Elvis werd gedraaid, rees ze op van haar stoel om te dansen en met de heupen te wiegen. Vanuit haar serviceflat waren overigens bijzonder veel foto's, kaders en muziekplaten meegekomen, allemaal van de King of Rock. Die werden allemaal in haar kamer bewaard.

In de omgang was mevrouw V.O. heel vriendelijk en hulpvaardig. Als iemand huilde of gewoon nog maar wat verdrietig was, was zij het die onmiddellijk bereid was om de hand van de ongelukkige vast te houden en hem of haar troostrijke woorden toe te fluisteren.

Het is niet veel van een mensenleven wat ik Stijn nog kan mailen.

Dinsdag 14 december, er zijn twee eenzame uitvaarten na elkaar gepland. Na de uitvaart van meneer L.V.W. die heeft plaatsgevonden in het oude deel van het Schoonselhof rijd ik naar het nieuwe gedeelte, ter hoogte van parking 2 en aula Aster waar Len en Anthony me al staan op te wachten. Anthony heeft daarnet de kist van meneer V.W. mee helpen dragen. Hij wrijft nog een veegje zandgrond weg dat op zijn revers is achtergebleven.

Het valt me op dat de ceremoniebegeleiders altijd piekfijn zijn uitgedost. Ook de meeste dichters-van-dienst komen verzorgd voor de dag. En ook ik wil er aandacht voor hebben. Als deel van het ritueel, vermoed ik, als signaal in het laatste eerbetoon aan een gestorven medemens.

Stijn laat intussen per sms weten dat er een ongeval is gebeurd op de ring en dat hij hoopt nog op tijd te zijn. Het valt me op hoe belangrijk we ook dàt allemaal vinden: op een uitvaart ben je op tijd. Het is, ietwat nuchter bekeken, misschien eigenaardig. Waarom zou men zich haasten voor een overledene? En toch. Ik heb het gevoel dat ‘op tijd zijn’ op een uitvaart nog meer van tel is dan in andere omstandigheden als een afspraakje met een vriend of een lunch met de collega’s.

Stijn komt aangereden, mooi op tijd. Intussen is de hardnekkige regen van daarstraks overgegaan in zijn druilerige variant. De paraplu’s van het uitvaartcentrum worden geopend en met zijn drieën stappen we achter de ceremoniewagen naar de strooiweide. Stijn bedankt me nogmaals voor wat ik over de overledene heb kunnen vergaren. Hij heeft gezocht naar woorden om aan de anekdote voorbij te raken, zegt hij. Soms kun je dan niet zoveel feitelijkheden meer binnensmokkelen. Ter hoogte van de urnezuil waarop Anthony de urne heeft geplaatst, geeft Len na een hartelijk verwelkoming het woord aan Stijn:

Het leven telt niet

voor V.V.O.

Het leven telt niet in dagen zoals wij
maar in eeuwigheid, mateloos danst het
door ons heen, mens na mens na mens -

wij zijn slechts strofes van vlees en bloed,
dansen moedig mee, maar altijd denkend
aan de dagen, tillend aan de tijd. Wij wel.

Wij tellen.

Met elke adem.
Met elke hartslag.

Hoe lang nog?

Hoe lang nog?

Hoe lang nog tot het refrein?

Het leven telt niet. Het danst.

En geeft nooit op, enkel af en toe
een lichaam terug.

Terwijl de ontroerende woorden van Stijn tussen ons hangen, buigen Len en Anthony tezamen het hoofd. Anthony neemt de urne, begeeft zich naar een vrije plek op de weide en strooit de as met professionele precisie uit. Waarna hij opnieuw een buiging maakt en weer plaatsneemt bij ons die aan de rand staan. Als afscheid buigen we tezamen een laatste keer voor de overledene mevrouw V.V.O.

Bij mijn auto merk ik dat ik vergeten heb de paraplu’s van het uitvaartcentrum aan Len terug te geven. Ik geef ze af aan de balie van Aster. Komt in orde, zegt de dame achter de balie.

De mannen moeten hier blijkbaar vanmiddag nog zijn.

Zo'n eenzame uitvaart, het is steeds een korte plechtigheid. Toch ervaar ik telkens weer dat we tijdens het kleine ritueel heel even - bijzonder gefocust - buiten het alledaagse gedoe en geregel hebben gestaan.

En dat, goed en wel terug thuis, het dagelijks gedoe en geregel ons al gauw weer beneemt, ja zelfs, verstrooit.

Reacties

Julia Vos

Dank en diep respect voor de eenzame overledenen en voor de dichters die het leven van de overledene telkens zo mooi en sereen verwoorden.
Een heel positieve klank in deze chaotische wereld.
Ik steek vandaag weer een kaarsje aan voor de eenzamen en voor jullie die dit werk met zoveel liefde doen en ook delen. Veel dank!!!!!! Julia

Lizette

Wondermooi gedicht, waarin mevrouw zich vast had kunnen vinden. De melodie klinkt er uit op, zoals mevrouw ook draaide in haar rolstoel. Prachtig en respectvol. Dank weer voor de aandacht voor mevrouw en jullie mooie woorden.

Hilde Van Parys

Hoe mooi! Dankzij het verslag kan je je inleven in het korte ritueel van afscheid en in de manier waarop (en welke) informatie wordt ingewonnen over de onbekende. Op basis van deze summiere gegevens een gedicht schrijven is al wat. Maar zoals Stijn het hier doet/deed wordt het dichtKunst! We hebben geleerd: 'elk leven telt' dus ook dat van mevrouw V.V.O. Maar als je leest: 'het leven telt niet ... in dagen, maar in eeuwigheid; het telt niet, het danst...' dan zorgt dat voor een twist en een andere, verrassende betekenis die inderdaad het gewone overstijgt. Heel dit gedicht danst trouwens en heeft een ritme, een cadans die volgehouden wordt in de vijf drieregelige verzen. Knap bedacht, over leven en dood. Bedankt dichter-van-dienst en verslaggeefster! Laat maar weten als er een paviljoentje komt...

Patrick Nijs

Ik kan geen nieuwigheden aanbrengen, maar wil vooral een reactie schrijven om inderdaad alle betrokkenen en in mijn geval als amateur-dichter, de professionele dichters-van-dienst te bedanken dat het vroeger genomen initiatief nog 'springlevend' is.
Stijn weet hier het anekdotische te overstijgen met enkele woordspelingen, herhalingen en korte, krachtige, eenvoudige versregels.
Laat het blijven bestaan.

Jacques

Heel mooi verslag! - het eerste dat ik hier lees trouwens op dit hele mooie initiatief.

En een prachtig gedicht!...

Suzanne Rottenbiller

Wat een prachtig gedicht, ondanks, of juist dank zij de omstandigheid.

Nej

De Eenzame Uitvaart blijft een prachtig initiatief. Ere aan de Dichters ! Ere aan de Kunst !

Bert Caekelbergh

Ik was diep ontroerd, zowel door het verslag als door het prachtige gedicht!
Wat een mooie samenwerking, wat een zinvol bedrijf. Deze V.V.O. krijgt hierdoor een beeld dat niet meer kan uitgewist worden.

Diepe buiging voor alle aanwezigen

Bert

Koen Van Synghel

Het leven telt niet. In dagen
Wat een vers. Het overstijgt de anecdote van de dood, van mevrouw X en mijnheer Y, van u en ik.
Het zou mooi zijn moest ergens op een plek, een huisje, dit en de vele andere gedichten zouden klinken, een zachte stroom van woorden. Ik stel me zon paviljoen voor, licht als een Japanse jinja, een schrijn, en verzen die als gebedsvaantjes wapperen in de wind.

Nina De KeusterKoen Van Synghel

Inderdaad, een mooi idee... misschien haalbaar om het op begraafplaats Schoonselhof te installeren. Zo zou er toch een soort permanentere verbinding kunnen ontstaan voor alle eenzame overledenen.

huguette

Bedankt in de naam van V. V. O.
Het doet telkens weer goed om lezen /horen dat er respect, warmtee, schone woorden zijn...
huguette

Verbist Rita

... Zoals steeds, ondanks soms schrijnende eenzaamheid van de overledene, toch weer een warm gevoel behouden van de manier waarop De Eenzame Uitvaart met gevoel en respect omgaan met het sprokkelen van informatie, het uitwerken van een gedicht en het bijwonen van de begrafenis van iemand, ons allen op dat moment, onbekend. Misschien ... of is dit geheel niet mogelijk ... ook de leden van De Eenzame Uitvaart die af en toe een relaas doorgemailed krijgen, eens een keertje voorafgaand aan de begrafenis te mailen ? Opdat enkele onder ons aanwezig zouden kunnen zijn op de begrafenis ? In ieder geval, van harte dank voor zoveel warme inzet. Rita

Andere uitvaarten van deze dichter

 • De Eenzame Uitvaart van Mevrouw N.V.H. in Antwerpen
  Mevrouw N.V.H. werd geboren in Merksem op 8 augustus 1963. Zij is thuis in Antwerpen-Berchem overleden op 14 februari 2024. De asuitstrooiing vond plaats op dinsdag 12 maart 2024 op strooiweide De wingerd, op Het Schoonselhof in Antwerpen om 11:30. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
 • De Eenzame Uitvaart van Mevrouw L.V.d.S. in Antwerpen
  Mevrouw L.V.d.S. was geboren op 30 september 1934 in Hamme (Vlaams-Brabant). Zij is gestorven op 8 februari 2024 in een woonzorgcentrum in Berendrecht. De asverstrooiing vond plaats op de strooiweide van begraafplaats ’t Schoonselhof op dinsdag 27 februari 2024 om 13:30. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
 • De Eenzame Uitvaart van Mevrouw M.T. in Antwerpen
  Mevrouw M.T. werd geboren in Antwerpen op 16 januari 1932 en overleed in het GZA Sint Vincentius in Antwerpen op 2 maart 2023. Mevrouw M.T. woonde alleen in een appartement in Deurne. Er waren geen familieleden bekend. Haar uitvaart vond plaats op donderdag 30 maart in het Schoonselhof in Antwerpen. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
 • De Eenzame Uitvaart van Meneer I.U. in Antwerpen
  Meneer I.U. werd in Oekraïne geboren op 30 september 1980 maar zijn geboorteplaats was bij zijn overlijden voor de autoriteiten in Antwerpen onbekend. Op 19 februari 2023 werd Meneer I.U. dood aangetroffen in een volkstuintje aan de Boterlaarbaan in Deurne, dichtbij Antwerpen. Zijn uitvaart vond plaats op 21 maart 2023 om 11:00 op het Schoonselhof. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
 • De Eenzame Uitvaart van Meneer L.V.d.B. in Antwerpen
  Meneer L.V.d.B is geboren op 26 januari 1931 te Lier en in Woonzorgcentrum Vinck-Heymans te Antwerpen overleden op 5 juli 2014. Zijn asuitstrooiing vond plaats op donderdag 17 juli 2014 op begraafplaats Schoonselhof. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
 • De Eenzame Uitvaart van Meneer W.C. in Antwerpen
  Meneer W.C. is geboren op 14 augustus 1949 en in zijn woonst te Antwerpen gevonden op 4 juni 2014. Meneer W.C. overleed vermoedelijk al in april. Zijn asuitstrooiing vond plaats op vrijdag 13 juni 2014. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
 • De Eenzame Uitvaart van Meneer M.R. in Antwerpen
  Meneer M.R. is geboren op 14 augustus 1949 te Kappellen en in zijn woning te Antwerpen overleden op 23 april 2014. Zijn asuitstrooiing vond plaats op maandag 5 mei 2014 op begraafplaats Schoonselhof. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
 • De Eenzame Uitvaart van Meneer L.D.L. in Antwerpen
  Meneer L.D.L. is geboren op 18 januari 1936 te Viersel en in het Stuivenbergziekenhuis te Antwerpen overleden op 14 november 2013. Zijn uitvaart vond plaats op dinsdag 26 november 2013 op begraafplaats Schoonselhof. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
 • De Eenzame Uitvaart van Mevrouw M.K. in Antwerpen
  Mevrouw M.K. is geboren op 24 augustus 1918 in Rusland en in woonzorgcentrum Sint-Anna in Berchem overleden op 18 september 2013. Haar uitvaart vond plaats op dinsdag 24 september 2013 op begraafplaats Schoonselhof. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
 • De Eenzame Uitvaart van Meneer G.B. in Antwerpen
  Meneer G.B. is op 9 mei 1936 geboren te Antwerpen en daar thuis overleden op 6 mei 2013. Zijn uitvaart vond plaats in de vroege ochtend van 22 mei 2013 op begraafplaats Schoonselhof. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
 • De Eenzame Uitvaart van Meneer H.H. in Antwerpen
  Meneer H.H. is op 7 januari 1950 geboren te Antwerpen en in ziekenhuis Stuivenberg overleden op 25 mei 2012. Zijn uitvaart vond plaats op woensdagmiddag 13 juni 2012 op begraafplaats Schoonselhof. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
 • De Eenzame Uitvaart van Mevrouw H. Mc I. in Antwerpen
  Mevrouw H. Mc I. is op 21 augustus 1936 geboren in Hilversum, Nederland en in Antwerpen overleden op 21 maart 2012. Haar uitvaart vond plaats op woensdagmiddag 11 april 2012 op begraafplaats Schoonselhof. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
 • De Eenzame Uitvaart van Meneer R.C. in Antwerpen
  Meneer R.C. is op 12 maart 1929 geboren te Charleroi en overleden in Antwerpen op 29 augustus 2011. Zijn uitvaart vond plaats op op maandag 12 september 2011 op begraafplaats Schoonselhof. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
 • De Eenzame Uitvaart van Meneer M.N.P. in Antwerpen
  Meneer M.N.P. is op 3 maart 1941 geboren te Lousame in Spanje en in het ziekenhuis Stuivenberg te Antwerpen overleden op 29 september 2010. Zijn uitvaart vond plaats op maandag 11 oktober 2010 op begraafplaats Schoonselhof. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
 • De Eenzame Uitvaart van Meneer M.V.d.B. in Antwerpen
  Meneer M.V.d.B. is op 5 september 1936 geboren te Hamont en in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Antwerpen overleden op 23 januari 2010. Zijn uitvaart vond plaats op donderdag 4 februari 2010 op begraafplaats Schoonselhof. Dichter van dienst was Stijn Vranken.
Contact

VONK & Zonen

Krugerstraat 232 - 2660 Hoboken

email hidden; JavaScript is required

Op de hoogte blijven van nieuwe verslagen en gedichten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ondersteund door:
made by